14กพ.2014นี้ เชิญทุกท่านร่วมผ้าป่าถวายกุฐิไม้ ที่วัดไกลกังวล ถวายเพล/ร่วมทานข้าวกัน จากร้านข้าวซอยหน้าวัง และธันย์โรตี เร่ิมเวลา9:30น. More info pls call 0819147331

20140211-071550.jpg

20140211-071607.jpg

20140211-071620.jpg

20140211-071633.jpg

20140211-071704.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: